Reference

Reference Lock projekta su uspješno je provedeni natječaji za EU fondove i sudjelovanje u preko 100 izrađenih poslovnih planova i investicijskih studija.

reference

Lock projekt je brojnim zadovoljnim korisnicima pružio usluge promidžbe i vidljivosti koje su sastavni dio provedbe svakog EU projekta.

Reference:

PRO MERO d.o.o.

FENIKS DRVO d.o.o.

OLIVIA d.o.o.

MOP BISER d.o.o.

MED or održavanje d.o.o.

B.E.T. d.o.o.

Interline prijevoz j.d.o.o.

INTERLINE PRIJEVOZ d.o.o.

3 D CNC d.o.o.

“КРО-МАК” ЕООД

“3D” doo Prijedor

ARBOR NOVSKA d.o.o.

STOLARIJA Dankić d.o.o.

PULSFLEET j.d.o.o.

GROM prijevoz j.d.o.o.