Promidžba i vidljivost

Mjere informiranja i komunikaciju o projektima (promidžba i vidljivost) koje u budžetu projekta ulaze u stavku informiranje i vidljivost važan su dio svakog EU projekta. Lock projekt pruža sve vrste usluga izrade materijala, internet stranica, konferencija i sličnih usluga vezanih za promidžbu i vidljivosti vezanih za:

 1. Internetske stranice korisnika – mora sadržavati naziv projekta, kratki opis projekta, ciljeve i očekivane rezultate projekta, ukupnu vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK), razdoblje provedbe projekta (od – do) i kontakt osobe za više informacija
 2. Privremene informacijske ploče – kod infrastrukturnih ili građevinskih radova
 3. Trajna ploča ili pano – tri mjeseca nakon dovršetka provedbe projekta (operacije) korisnik je
  dužan na mjestu koje je javnosti lako vidljivo postaviti trajnu ploču značajne veličine
 4. Plakat – za projekte koji ne potpadaju pod točku 2. i 3. korisnik treba izraditi najmanje jedan plakat s informacijama o projektu (najmanje veličine A3)
 5. Priopćenje – početak provedbe projekta, značajni pomaci u provedbi projekta ili informiranje o projektnim rezultatima
 6. Konferencija za medije – organizacija informiranja o napretku u provedbi projekta ili događanjima ili o značajnijim projektnim rezultatima
 7. Informativni i edukativni događaji (izložbe, sajmovi, info dani, seminar itd.)
 8. Publikacije (letci, brošure, priručnici itd.)
 9. Naljepnice za opremu i vozila – naljepnica treba biti istaknuta na vidljivom mjestu predmeta ili vozila koje je nabavljeno u okviru projekta
 10. Audiovizualne produkcije – organizacija audiovizualnih produkcija
 11. Fotografije – dokumentiranje razvojnih faza projekta i značajnih događaja vezanih uz projekt, minimalno s jednom fotografijom visoke rezolucije (300 dpi)
 12. Banner i roll-up – izrada prema normama te kontrola poštivanja odredba o jednakom tretiranju oznaka vidljivosti s obzirom na veličinu i položaj

Za sva pitanja pošaljite upit na: info@poslovni-plan.eu

promidžba

Obratite se s povjerenjem!