Investicijske studije

Investicijske studije se u pravilu izrađuje za investicije veće od 700.000 kn za HBOR i poslovne banke, EU projekte, ali je potrebna kod ishođenja jamstva, činidbenih garancija i slično. Cijena izrade ovisi o kompleksnosti te vrijednosti investicije i kreće se od 7.500 kn do 150.000 kn. Prosječno vrijeme trajanja izrade 10 radnih dana (ali za veće projekte te EU projekte može biti i dulje).

investicijske studije

Obratiti nam se s povjerenjem!

Mail: info@kproject.eu

Tel: 095/814-3023

Investicijske studije se od poslovnog plana najviše razlikuje radi izračuna ekonomsko-tržišne opravdanosti projekta koja se sastoji od izračuna NSV, ISR, IP, VP, analize osjetljivosti i slično. Investicijska studija je dokument koji za projekt investicija u pokretanje ili povećanje djelatnosti prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja i način na koji će projekt biti realiziran. Za razliku od poslovnog plana, investicijska studija će obraditi samo one aspekte poslovanja koji su bitni za izvedbu investicijskog projekta. Za razliku od studije isplativosti, investicijska studija neće samo utvrditi isplativost, nego i prikazati kako će projekt biti realiziran.

Prilikom odobravanja kredita ili bodovanja određenog EU projekta investicijska studija je glavna stavka na temelju koje se vrši odobravanje. Investicijskoj studiji se uvijek prilažu brojni dokazi na temelju kojih mora biti jasno prezentirana kompetentnost prijavitelja za provedbu određenog projekta (dokazuje se iskustvom u vođenju sličnih projekata, životopisima projektnog tima i slično). U slučaju da prijavitelj nema dovoljno projektno iskustvo isto može biti osigurano od naših konzultanata.

Investicijske studije izrađujemo prema zakonski propisanoj proceduri koja se razliku od projekta do projekta.

 1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
 2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
 3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
 4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
 6. ANALIZA TRŽIŠTA

Tržište nabave

Tržište prodaje

Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda

 • DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH

Analiza potrebnih kadrova

Proračun godišnjih bruto plaća

 • TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

Opis tehničko-tehnološkog procesa

Utrošak sirovina, materijala i energenata

Tehnička struktura ulaganja

Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)

 • LOKACIJA
 • ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
 • DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
 • EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA

Ulaganje u osnovna sredstva

Ulaganje u obrtna sredstva

Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva

Izvori financiranja i kreditni uvjeti

Izvori financiranja

Obračun kreditnih obveza

Proračun amortizacije

Proračun troškova i kalkulacija cijena

Projekcija računa dobiti i gubitka

Financijski tok

Ekonomski tok

Projekcija bilance

 1. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA

Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta

Dinamička ocjena projekta

Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja

Metoda neto sadašnje vrijednosti

Metoda relativne sadašnje vrijednosti

Metoda interne stope rentabilnosti

 1. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
 2. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA

Za sva pitana smo na raspolaganju.

Obratiti nam se s povjerenjem!

Mail: info@kproject.eu